• THE 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ANIMAL SCIENCE & ENVIRONMENT
  New Page 3

  Held by Can Tho University and Animal Husbandry Association of Vietnam on 18-19, September, Can Tho city, Vietnam.

  Objectives: To exchange and share orientations and strategies, scientific and technical advances in the field of animal husbandry, veterinary medicine, environment and other related fields;
  To establish and build relationships between Institutes / Universities / Agencies / Enterprises to promote training / research contents for livestock production and environment issue, as well as development in the integration trend.

  Held by

           

  Sponsored by

          

 • Bảo vệ Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Thích ứng với Biến đổi Khí hậu

  Hướng đến việc đánh giá thực trạng thực hiện Nghị quyết 120/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thực hiện Nghị quyết 120 nhằm thúc đẩy phát triển bền vững cả vùng đồng bằng, Trường ĐHCT sẽ tổ chức hội thảo “Bảo vệ Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Thích ứng với Biến đổi Khí hậu” vào ngày 07 tháng 11 năm 2019. Một số chủ đề quan trọng sẽ được trình bày và thảo luận tại hội thảo bao gồm: Thực trạng triển khai Nghị quyết 120/NĐ-CP: Cơ hội và thách thức đối với ĐBSCL;  Biến đổi khí hậu: Tác động và giải pháp thích ứng;  Quản lý bền vững nguồn tài nguyên tài nguyên và môi trường; Kiểm soát và xử lý môi trường; Năng lượng - Môi trường - Đa dạng sinh học.

 • Hội thảo Chuyển giao kiến thức và công nghệ tại Việt Nam: Các chiến lược và kế hoạch thực hiện
  New Page 1

  Trong khuôn khổ dự án “Hợp tác giáo dục chuyển giao công nghệ và tri thức Châu Âu - Việt Nam” (Vietnamese - European Knowledge and Technology Transfer Education Consortium, VETEC) do Chương trình ERASMUS+ tài trợ, Trường sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế “Chuyển giao tri thức và công nghệ tại Việt Nam: Các chiến lược và kế hoạch thực hiện”. Hội thảo nhằm trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và thảo luận giữa các chuyên gia từ các khu vực khác nhau ở Việt Nam và các trường đại học châu Âu về chuyển giao kiến thức và công nghệ thành công cho thương mại hóa. Hội thảo sẽ thảo luận về việc áp dụng phù hợp các mô hình thực tiễn chuyển giao công nghệ hiệu quả của châu Âu trong điều kiện Việt Nam, hoạch định chiến lược và kế hoạch thực hiện để phát triển bền vững tri thức và chuyển giao công nghệ ở Việt Nam trong tương lai để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và quốc gia.

 • Hội thảo Khoa học Quản lý Đất đai (TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI - TIỀM NĂNG VÀ PHÁT TRIỂN)

  Hội thảo dự kiến sẽ được tổ chức vào thứ 6, ngày 09 tháng 08 năm 2019 tại trường Đại học Cần Thơ. Thông qua Hội thảo các đại biểu có thể gặp gỡ, trao đổi và thảo luận đóng góp ý kiến cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển ngành Quản lý đất đai trong thời kỳ hội nhập của cách mạng công nghiệp 4.0, có thể gặp gỡ, công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu khoa học, định hướng nghiên cứu và triển khai công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn. Hội nghị cũng là dịp gắn nghiên cứu khoa học với việc nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường hợp tác giữa các trường Đại học, Cao đẳng, các Viện nghiên cứu và các sở Tài nguyên Môi trường. Ban Tổ chức Hội thảo xin trân trọng thông báo đến các nhà khoa học, các nhà quản lý, các tổ chức có liên quan, các cựu sinh viên, các nghiên cứu sinh và học viên cao học ngành Quản lý đất đai và các ngành có liên quan