Giới thiệu hội nghị

Hội nghị Khoa học đất vùng Đồng bằng sông Cửu Long dự kiến sẽ được tổ chức vào thứ sáu ngày 19 tháng 10 năm 2018 tại trường Đại học Cần Thơ. Thông qua Hội nghị các đại biểu có thể gặp gỡ, trao đổi và thảo luận các kết quả định kỳ nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn về Khai thác, Quản lý và chiến lược sử dụng tài nguyên đất đai bền vững trong khu vực ĐBSCL. Ban Tổ chức Hội nghị xin trân trọng thông báo đến các nhà khoa học, các nhà quản lý, các tổ chức có liên quan, các nghiên cứu sinh và học viên cao học ngành Khoa học đất, Quản lý đất đai và các ngành có liên quan.

Ban Tổ chức hội thảo:

- Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên - ĐHCT
- Phân viện quy hoạch thiết kế nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.