Giới thiệu hội nghị

Hội thảo khoa học và đào tạo Lâm sinh và Biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long dự kiến sẽ được tổ chức vào thứ Sáu ngày 24 tháng 08 năm 2018 tại trường Đại học Cần Thơ. Thông qua Hội nghị các đại biểu có thể gặp gỡ, trao đổi và thảo luận các kết quả định kỳ nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn về Lâm sinh, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên ven biển, dịch vụ hệ sinh thái, chiến lược quản lý tài nguyên, Quản lý khai thác hiệu quả tài nguyên rừng (gỗ, ngoài gỗ) vùng ĐBSCL như ngành dược liệu, thủ công mỹ nghệ trong khu vực ĐBSCL. Ban Tổ chức Hội nghị xin trân trọng thông báo đến các nhà khoa học, các nhà quản lý, các tổ chức có liên quan, các nghiên cứu sinh và học viên sinh ngành Lâm sinh, quản lý tài nguyên môi trường và các ngành khác có liên quan.