Giới thiệu
New Page 1

Trong khuôn khổ dự án “Hợp tác giáo dục chuyển giao công nghệ và tri thức Châu Âu - Việt Nam” (Vietnamese - European Knowledge and Technology Transfer Education Consortium, VETEC) do Chương trình ERASMUS+ tài trợ, Trường Đại học Cần Thơ sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế “Chuyển giao tri thức và công nghệ tại Việt Nam: Các chiến lược và kế hoạch thực hiện”. Hội thảo nhằm trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và thảo luận giữa các chuyên gia từ các khu vực khác nhau ở Việt Nam và các trường đại học châu Âu về chuyển giao kiến thức và công nghệ thành công cho thương mại hóa. Hội thảo sẽ thảo luận về việc áp dụng phù hợp các mô hình thực tiễn chuyển giao công nghệ hiệu quả của châu Âu trong điều kiện Việt Nam, hoạch định chiến lược và kế hoạch thực hiện để phát triển bền vững tri thức và chuyển giao công nghệ ở Việt Nam trong tương lai để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và quốc gia.

Các nội dung chính:

- Một số ví dụ điển hình về chuyển giao công nghệ ở các nước châu Âu,

- Những thách thức của chuyển giao công nghệ ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam Việt Nam,

- Đề xuất các chiến lược và kế hoạch để vượt qua các thách thức của chuyển giao công nghệ thông qua lựa chọn và điều chỉnh các thực hành mô hình tốt nhất của các nước châu Âu để áp dụng trong điều kiện Việt Nam,

- Giới thiệu dự án ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên,

- Phát triển mạng lưới phát triển bền vững chuyển giao công nghệ tại Việt Nam,

- Thăm quan các đơn vị liên quan đến chuyển giao công nghệ tại Trường ĐHCT và các tỉnh lân cận

Thời gian: 25/03 – 05/04/2019

Địa điểm: Hội trường 007B - Khoa Nông nghiệp và Trung tâm Học liệu - Trường Đại học Cần Thơ

Thành phần tham dự: Gồm các chuyên gia, cán bộ công tác trong lĩnh vực chuyển giao tri thức và công nghệ; các giảng viên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Huế, Trường Đại học Cần Thơ, và các chuyên gia đến từ Đại học Tự do Brussel (Bỉ), Đại học Aveiro (Bồ Đào Nha) và Đại học Công nghệ Dresden (Đức).