Công bố khoa học

Các bài toàn văn sau khi được chấp nhận sẽ được đăng trong Tạp chí Hóa học, số đặc biệt của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam