Đơn vị tài trợ

Ban tổ chức hội nghị mong nhận được sự tài trợ của các nhà khoa học, thầy cô giáo đến từ các Viện, Trường đại học; các công ty thiết bị, hóa chất trong cả nước.