Hướng dẫn viết bài

1. Do hạn chế của khuôn khổ, nên tạp chí chỉ có thể đăng những bài không dài quá 5 trang in, kể cả hình vẽ, bảng số liệu và tài liệu tham khảo. Trong mỗi bài có không quá 5 hình vẽ.

2. Bài báo cần được đánh máy rõ ràng, hình vẽ đặt đúng chỗ và rõ ràng, ký hiệu và công thức phải viết rõ ràng và chính xác. Tài liệu tham khảo, nếu là tạp chí cần ghi theo thứ tự: tên tác giả, tên bài, tên tạp chí, tập, số, trang, năm; nếu là sách: tên tác giả, tên sách, trang, nhà xuất bản, lần xuất bản, năm xuất bản; nếu là báo cáo hội nghị: tên tác giả, tên báo cáo, tên hội nghị và tuyển tập, trang, năm; nếu là đề tài (hoặc luận văn, luận án): tên tác giả, tên đề tài/luận văn, luận án, nơi bảo vệ, năm; trong mọi trường hợp năm để trong dấu ngoặc đơn.

3. Bài viết phải có tóm tắt nội dung bằng tiếng anh (250 đến 305 từ), từ khóa, để phía trên bài.

4. Tác giả Việt Nam cần viết đầy đủ theo thứ tự họ, tên đệm, và tên (không viết tắt), tác giả nước ngoài cần viết tắt tên, có dấu chấm sau từ viết tắt, họ cần viết đầy đủ. Phải viết tên tất cả tác giả, không sử dụng ký hiệu … hoặc “và cộng sự”…

5. Để tiện liên lạc, tác giả cần ghi rõ địa chỉ cơ quan, địa chỉ e-mail, số điện thoại của tác giả liên hệ vào phía dưới cùng của bản thảo, góc trái.

6. Bài không được đăng, không trả lại bản thảo (chỉ trả lại chi phí nộp sau khi trừ phí phản biện).

7. Tham khảo mẫu bài báo của tạp chí hóa học tiếng Việt | tiếng Anh.