Giới thiệu hội nghị

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ khoa học công nghệ Trường Đại học Cần Thơ năm 2018 và kế hoạch phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Cần Thơ, Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức “Hội thảo Công nghệ Sinh học vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 2018 – Thành tựu và Phát triển”. Mục tiêu của hội thảo nhằm trình bày các thành tựu nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo và chuyển giao có liên quan đến lĩnh vực công nghệ sinh học trong nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, công nghệ thực phẩm, sinh hóa, y dược, vi sinh, môi trường,… cho vùng ĐBSCL và cả nước. Qua đó, xây dựng chiến lược khai thác, nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu và chiến lược phát triển từng địa phương, cũng như thiết lập mạng lưới các nhà khoa học về công nghệ sinh học vùng ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung.

Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ xin thông báo đến các nhà khoa học, các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ quản quản lý, các Viện, Trường Đại học thông tin về hội thảo khoa học Công nghệ Sinh học vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 2018 – Thành tựu và Phát triển.