Mẫu Tóm Tắt Báo Cáo
  • Tiêu Đề Trang: Tiêu đề được viết bằng chữ IN HOA, ngoại trừ tên khoa học (được viết bằng chữ thường/IN HOA và in nghiêng).Tên khoa học không được đặt trước hoặc sau dấu phẩy hoặc dấu ngoặc đơn hay kí hiệu khác
  • Tác Giả: Tên của tác giả trình bày. Sử dụng dấu * sau tên của tác giả trình bày. Nhập bằng kí tự IN HOA hoặc thường.
  • Địa Chỉ Và Email: Nhập tên tổ chức, địa chỉ và email của tác giả trình bày. Nhập bằng kí tự IN HOA hoặc thường.
  • Độ Dài Tối Đa: Một trang
  • Kích Thước Trang: Chuẩn khổ giấy A4 210m x 297mm = 8.27 ' x 11.69')
  • Lề Trang: 2.5cm đối với lề (trái/phải/trên/dưới)
  • Khoảng Cách: Khoảng cách đơn
  • Đoạn văn bản: Đoạn văn bản nên được phân cách bằng một dòng trống và không nên thụt vào.
  • Phông Chữ: Cỡ chữ nên là 12
  • Hình Ảnh Và Bảng: Số liệu và bảng được quan tâm nên sử dụng màu khác và cần giảm kích thước cho phù hợp với trang nhưng vẫn có thể đọc được.