Chương trình

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

PHỤ TRÁCH

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

Tuần thứ nhất: Thực hiện các chiến lược và kế hoạch để vượt qua các thách thức bằng cách kết hợp và điều chỉnh các mô hình điển hình của châu Âu được vào điều kiện vùng ở Việt Nam

Ngày 1 (25/03/2019)

8:00-8:30

Chào đón đại biểu và đăng ký

Ban tiếp tân

Hội trường 007B, Khoa Nông nghiệp

Khách mời và nhóm thành viên  dự án VETEC: 60 

8:30-8:45

Khai mạc

GS. Hà Thanh Toành

Hội trường 007B, Khoa Nông nghiệp

8:45-9:00

Báo cáo tóm tắt dự án VETEC

PGS. Nguyễn Võ Châu Ngân

Hội trường 007B, Khoa Nông nghiệp

9:00-9:30

Chụp ảnh tập thể và nghỉ giải lao


 

 

9:30-12:00

Phiên thảo luận: Công nghệ 4.0

PGS. Lê Việt Dũng (Điều hành)

- BKHN (tham luận viên)

- ĐH Huế (tham luận viên)

Hội trường 007B, Khoa Nông nghiệp

12:00

Giờ ăn trưa


 

 

14:00-17:00

Tham quan trường ĐHCT

PGS. Nguyễn Võ Châu Ngân

Khu II, Trường ĐHCT

Ngày 2 (26/03/2019)

8:00-10:00

Đại học theo mô hình doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế

Đại học tự do Bỉ

Hội trường 007B, Khoa Nông nghiệp

Khách mời và nhóm thành viên  dự án VETEC

10:00-10:30

Nghỉ giải lao


 

 

10:30-12:00

Chủ tọa thảo luận

TS. Dương Mạnh Cường - BKHN

Hội trường 007B, Khoa Nông nghiệp

12:00

Giờ ăn trưa


 

 

13:30-15:00

Những thách thức trong chuyển giao công nghệ ở miền Nam Việt Nam.

Thực hiện các chiến lược và kế hoạch cải thiện KTT ở khu vực. 

PGS. Lê Nguyễn Đoan Khôi -ĐHCT

Hội trường 007B, Khoa Nông nghiệp

Chủ tọa thảo luận

PGS. Lê Thanh Phong- ĐHCT

15:00-15:30

Nghỉ giải lao


 

 

15:30-17:00

Các đề xuất về tái cấu trúc TTO cho sự phát triển KTT ở Trường ĐHCT

PGS. Lê Thanh Phong- ĐHCT

Hội trường 007B, Khoa Nông nghiệp

Chủ tọa thảo luận

TS. Nguyễn Trung Dũng - BKHN

Ngày 3 (26/03/2019)

6:30-8:00


 

Di chuyển đi Hậu Giang

Tổ hậu cần

Tỉnh Hậu Giang


 

Nhóm VETEC

8:30-11:30

Giới thiệu các hoạt động của sở khoa học công nghệ Hậu Giang

Lãnh đạo sở khoa học công nghệ Hậu Giang

Vị Thanh

11:30

Mời cơm trưa


 

Vị Thanh

13:30-16:00

Tham quan hiện trạng liên quan đến chuyền giao công nghệ Hậu Giang


 

Tỉnh Hậu Giang

16:00-17:30

Đi về Cần Thơ


 

 

Ngày 4 (27/03/2019)

8:00-10:00

Giới thiệu một số trường hợp chuyển giao công nghệ thành công ở Đại học Aveiro


 

Đại học Aveiro

Hội trường 007B, Khoa Nông nghiệp

Khách mời và nhóm thành viên  dự án VETEC

Chủ tọa thảo luận

PGS. TS Nguyễn Thị Hoài

10:00-10:30

Nghỉ giải lao


 

 

10:30-12:00

Giới thiệu một số trường hợp chuyển giao công nghệ thành công ở Đại học Aveiro


 

Trường ĐH Kỹ thuật Dresden

Hội trường 007B, Khoa Nông nghiệp

Chủ tọa thảo luận

TS. Nguyễn Tiến Thành

12:00

Giờ ăn trưa


 

 

13:30-15:00

Những thách thức trong chuyển giao công nghệ ở miền Trung Việt Nam.

Thực hiện các chiến lược và kế hoạch cải thiện KTT ở khu vực.

Đại học Huế

Hội trường 007B, Khoa Nông nghiệp

Chủ tọa thảo luận


 

TS. Nguyễn Thị Hoài

15:00 -15:30

Nghỉ giải lao


 

 

15:30-17:00

Các đề xuất về tái cấu trúc TTO cho sự phát triển KTT ở Đại học Huế

Đại học Huế

Hội trường 007B, Khoa Nông nghiệp

Chủ tọa thảo luận


 

TS. Hoàng Kim Toản

Ngày 5 (28/03/2019)

8:00-10:00

Những thách thức trong chuyển giao công nghệ ở miền Bắc Việt Nam.

Thực hiện các chiến lược và kế hoạch cải thiện KTT ở khu vực.

BKHN

Hội trường 007B, Khoa Nông nghiệp

Khách mời và nhóm thành viên  dự án VETEC

Chủ tọa thảo luận

TS. Trương Đức Phức

10:00-10:30

Nghỉ giải lao


 

 

10:30-12:00

Các đề xuất về tái cấu trúc TTO cho sự phát triển chuyển giao công nghệ ở Đại học Huế

TS. Dương Mạnh Cường- BKHN

Hội trường 007B, Khoa Nông nghiệp

Chủ tọa thảo luận

TS. Nguyễn Tiến Thành - BKHN

12:00

Giờ ăn trưae


 

 

13:30-15:00

Quản trị đại học và một số nhiệm vụ để cấu trúc các mô hình can thiệp chuyển giao công nghệ

VUB

Hội trường 007B, Khoa Nông nghiệp

15:00-15:30

Nghỉ giải lao


 

 

15:30-16:30

Chủ tọa thảo luận

Dr. Pham Tuan Hiep, HUST

Hội trường 007B, Khoa Nông nghiệp

16:30-17:30

Tham quan mô hình nuôi cá tuần hoàn

PGS. Phạm Thanh Liêm – Trường ĐHCT

Khoa Thủy Sản – Trường ĐHCT

Khách mời và nhóm thành viên  dự án VETEC

                            Ngày nghỉ


 

Tuần thứ 2: Trình bày ví dụ điển hình về sản phẩm và phương thước chuyển giao công nghệ thành công của Đại học Cần Thơ

Ngày 6 (01/04/2019)

8:00-10:00

Phân tích mối quan hệ giữa Fablab (MakerSpace), Vườn ươm, Spin-off và Khởi nghiệp

Đại học Aveiro

Trung tâm học liệu - Trường ĐHCT

Khách mời và nhóm thành viên  dự án VETEC


 

Chủ tọa thảo luận

TS. Vũ Đinh Nghiêm Hùng -BKHN

10:00-10:30

Nghỉ giải lao


 

 

10:30-12:00

Những thách thức của mô hình kinh doanh trong trường đại học

Ông. Nguyễn Hồng Vân/ PGS. Lê Thanh Phong - ĐHCT

Trung tâm học liệu - Trường ĐHCT

Chủ tọa thảo luận

Bà. Nguyễn Thị Hoài Trâm – ĐH Huế

12:00

Giờ ăn trưa


 

 

13:30-15:00

Sinh viên khởi nghiệp ở ĐHCT

PGS. Trần Cao Đệ - Trường ĐHCT

Trung tâm học liệu - Trường ĐHCT

Chủ tọa thảo luận


 

PGS. Đoàn Văn Hồng Thiện - ĐHCT

15:00 -15:30

Nghỉ giải lao


 

 

15:30-17:00

Tham quan không gian sáng tạo (Makerspace) Trường ĐHCT

TS. Nguyễn Hoàng Dũng- ĐHCT

Khoa Công nghệ thông tin – Trường ĐHCT

Tham quan chợ sinh viên

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - ĐHCT

CTU

Ngày 7 (02/04/2019)

7:30-9:30

Di chuyển đi Sóc Trăng

Ban hậu cần

Thành phố Sóc Trăng

Nhóm VETEC

9:30-11:30

Tham quan mô hình khởi nghiệp trong nông nghiệp

PGS. Hồ Quang Cua

Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

12:00-13:30

Mời cơm trưa


 

 

14:00-15:00

Tham quan trạm nghiên cứu thực nghiệm Artemia của Trường ĐHCT

GS. Nguyễn Văn Hòa- Trường ĐHCT

Vĩnh Châu, Sóc Trăng

15:00-18:00

Trở về Cần Thơ (thăm trại bò sữa trên đường về)

PGS. Nguyễn Võ Châu Ngân - Trường ĐHCT

Tỉnh Sóc Trăng

Ngày 8 (03/04/2019)

8:00-9:30

Kinh nghiệm chuyển giao công nghệ cơ giới hóa cho sản xuất nông nghiệp

TS. Trương Chí Thành

Trung tâm học liệu - Trường ĐHCT

Khách mời và nhóm thành viên  dự án VETEC

Chủ tọa thảo luận

TS. Phạm Tuấn Hiệp - BKHN

9:30-11:30

Nghỉ giải lao/Tham quan viện nghiên cứu Yanmar

TS. Trương Chí Thành – Trường ĐHCT

Viện nghiên cứu Yanmar

12:00

Giờ ăn trưae


 

 

13:30-15:00

Chuyển giao công nghệ ở Châu Âu trong công nghiệp 4.0


 

Đại học Dresden


 

Trung tâm học liệu - Trường ĐHCT

Chủ tọa thảo luận

TS. Đoàn Văn Hồn Thiện

15:00-15:30

Nghỉ giải lao


 

 

15:30-17:30

Họp ban chỉ đạo dự án VETEC 

Thành viên dự án

Phòng họp 1, nhà điều hành – Trường ĐHCT

Kết quả và định hướng của chuyển giao công nghệ trong công nghiệp 4.0 cho nông nghiệp


 

PGS. Lê Văn Vàng

Trung tâm học liệu - Trường ĐHCT

Chủ tọa thảo luận


 

PGS. Lê Thanh Phong

Ngày 9 (04/04/2019)

8:00-9:30

Chấm điểm dự án khởi nghiệp sinh viên (trình bày dạng poster poster)


 

- PGS. Trần Cao Đệ. Sinh viên Trường ĐHCT

- Hội đồng: nhóm VETEC

Trung tâm học liệu - Trường ĐHCT

Khách mời và nhóm thành viên  dự án VETEC

9:30-10:00

-  Group photo/Nghỉ giải lao


 

 

10:00-12:00

Kinh nghiệm áp dụng chuyển giao công nghệ của các công ty nước ngoài tại Việt Nam


 

TS. Võ Văn Sơn (Công ty De Heus)


 

Trung tâm học liệu - Trường ĐHCT

Chủ tọa thảo luận

TS. Vũ Đinh Nghiêm Hùng

12:00

Giờ ăn trưae


 

 

13:30-14:00

Transport to the Korea - Vietnam Incubator Park

Lãnh đạo KVIP

Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (KVIP

14:00-17:00

Giới thiệu và tham quan vườn ươm công nghệ ở TP. Cần Thơ

Lãnh đạo KVIP

Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (KVIP

18:00-21:00

Tiệc chia tay


 

 

Thông báo sau


 

Ngày 10 (05/04/2019)

8:30-10:30

Mạng lưới chuyển giao công nghệ

Trung tâm học liệu - Trường ĐHCT

Khách mời và nhóm thành viên  dự án VETEC

+ Giới thiệu

GS. Thomas Crispeels - VUB

+ Xây dựng mạng lưới chuyển giao công nghệ: Thuận lợi và thách thức

- HUST

+ Vai trò của chính quyền thành phố trong hệ sinh thái chuyển giao công nghệ


 

+ Phiên thảo luận

PGS. Lê Việt Dũng (Điều hành)

- BKHN (tham luận viên)

- ĐH Huế (tham luận viên)

10:30-12:00

Phản hồi và góp ý


 

Tất cả thành viên tham dự

Trung tâm học liệu - Trường ĐHCT


 

Kết luận và trao giấy chứng nhận

PGS. Lê Việt Dũng và tất cả thành viên

Trung tâm học liệu - Trường ĐHCT