Giới thiệu

Chào mừng quý vị đại biểu, các nhà khoa học trong và ngoài nước đến với hội nghị hóa học hữu cơ toàn quốc lần thứ 8 diễn ra từ ngày 01 – 03/12/2017, tại Trường Đại học Cần Thơ. Hội nghị Hóa Hữa cơ VCOC-08 là Hội nghị hàng đầu trong nước thuộc lĩnh vực Hóa Hữu cơ. Mục tiêu của hội nghị là tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu, học viên, sinh viên từ các Trường đại học, các Viện nghiên cứu cũng như khu vực công nghiệp chia sẻ kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu về lĩnh vực Hóa Hữu cơ. Ngoài ra, hội nghị cũng nhằm hướng đến mục tiêu tăng cường mối quan hệ giữa các nhà khoa học, đồng thời thúc đẩy các hợp tác nghiên cứu về phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung. Chủ đề chính của hội thảo là “HÓA HỌC HỮU CƠ CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt  đến hội hóa học hữu cơ Việt Nam và Trường Đại học Cần Thơ cho phép và hỗ trợ chúng tôi tổ chức hội nghị này. Cuối cùng, chúng tôi khuyến khích và cảm ơn các tác giả nộp bài chất lượng cao đến tham dự hội nghị.
Các chủ đề chính:
  - Hoá dược và hoá học các hợp chất tự nhiên; Hóa học phục vụ Nông nghiệp, Thủy sản, Môi trường.
  - Hóa học các hợp chất hữu cơ và hóa dầu; Hóa học vật liệu mới, năng lượng tái tạo.
  - Hóa học lượng tử, Hóa tính toán.