Đăng ký tham dự và gởi bài

- Đăng ký tham dự trực tuyến trên website hội nghị: tại đâyhoặc gởi Bản đăng ký theo Mẫu về địa chỉ: Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ, Khu II, đường 3/2, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

- Gửi bài viết toàn văn về địa chỉ tvly@ctu.edu.vn.