• Symposium on Application of Advanced Technologies In Agriculture

  Symposium on Application of Advanced Technologies In Agriculture (AATA) is organized by Van Hien University, Can Tho University and Okayama University from 7-8th August 2020, Ho Chi Minh city, Vietnam.

  The symposium focuses on the fields of science and technology, biotechnology, information and communication technology, internet of things, artificial intelligence, commercial services applied in agricultural production (including fields of crops, farm animal, fisheries and aquaculture, food and other related fields).


 • Hội nghị Xúc tác và hấp thụ toàn quốc lần thứ XI

  Chủ đề “Vật liệu xúc tác và hấp phụ với biến đổi khí hậu ở Việt Nam”

  Nhằm tập hợp đội ngũ các nhà khoa học, quản lý và các chuyên gia trong lĩnh vực xúc tác và hấp phụ, khoa học vật liệu mới và vật liệu tiên tiến, chế biến dầu khí, hóa dầu, nhiên liệu tái tạo, nhiên liệu sạch, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu và các lĩnh vực liên quan tại Việt Nam và nước ngoài cùng trao đổi, công bố các kết quả nghiên cứu và ứng dụng phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

 • The 2nd International Conference on Innovative Agriculture for Sustainable Development Adapting to Climate Change

  The 2nd International Conference on Agricultural Sciences (ICAS2020) with the theme of "Innovative agriculture for sustainable development adapting to climate change" will be held at Can Tho University, Can Tho City, Vietnam from 5-6 June 2020.

  Climate change has made the issues related to food security and environmental deterioration more and more seriously. This raises the need for agricultural sectors in Vietnam and worldwide to develop for adaptation. Therefore, knowledge and practices about the sustainable development of agriculture using the innovative and effective technologies to adapt to climate change are essential for the development of modern agriculture.


 • HỘI THẢO KHOA HỌC: “THOÁI HÓA ĐẤT VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TN ĐẤT ĐAI DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA HẠN MẶN ĐẾN PT NÔNG NGHIỆP ĐBSCL”

  Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên - Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp tổ chức Hội thảo. Thông qua Hội thảo các đại biểu có thể gặp gỡ, trao đổi và thảo luận đóng góp ý kiến cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển ngành Khoa học Đất và Quản lý đất đai trong thời kỳ hội nhập của cách mạng công nghiệp 4.0. Hội nghị cũng là dịp gắn nghiên cứu khoa học với việc nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường hợp tác giữa các trường Đại học, Cao đẳng, các Viện nghiên cứu và các sở Tài nguyên Môi trường, sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị doanh nghiệp. 

 • Hội nghị Khoa học Tự nhiên Đồng bằng Sông Cửu Long

  Khoa học tự nhiên có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư. Để tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên công bố, trình bày những kết quả nghiên cứu gần đây trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội nghị Khoa học tự nhiên Đồng bằng Sông Cửu Long. Hội nghị cũng nhằm hướng đến mục tiêu tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các nhà khoa học, các cơ quan đơn vị trong đào tạo và nghiên cứu khoa học về khoa học tự nhiên. Hội nghị dự kiến tổ chức vào ngày 30/8/2020, tuy nhiên do tình hinh dịch bệnh phức tạp Hội nghị được dời đến 05/12/2020.