Giới thiệu hội nghị

Chủ đề “Vật liệu xúc tác và hấp phụ với biến đổi khí hậu ở Việt Nam”

Nhằm tập hợp đội ngũ các nhà khoa học, quản lý và các chuyên gia trong lĩnh vực xúc tác và hấp phụ, khoa học vật liệu mới và vật liệu tiên tiến, chế biến dầu khí, hóa dầu, nhiên liệu tái tạo, nhiên liệu sạch, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu và các lĩnh vực liên quan tại Việt Nam và nước ngoài cùng trao đổi, công bố các kết quả nghiên cứu và ứng dụng phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

» Xem thông báo số 5 về việc thay đổi ngày tổ chức