• Hội nghị Xúc tác và hấp thụ toàn quốc lần thứ XI

  Chủ đề “Vật liệu xúc tác và hấp phụ với biến đổi khí hậu ở Việt Nam”

  Nhằm tập hợp đội ngũ các nhà khoa học, quản lý và các chuyên gia trong lĩnh vực xúc tác và hấp phụ, khoa học vật liệu mới và vật liệu tiên tiến, chế biến dầu khí, hóa dầu, nhiên liệu tái tạo, nhiên liệu sạch, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu và các lĩnh vực liên quan tại Việt Nam và nước ngoài cùng trao đổi, công bố các kết quả nghiên cứu và ứng dụng phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

  » Xem thông báo số 5 về việc thay đổi ngày tổ chức

 • Hội thảo khoa học về CMCN 4.0 trong Nông nghiệp và Quản lý khai thác TNĐĐ

  Thông qua Hội thảo các đại biểu có thể gặp gỡ, trao đổi và thảo luận các nghiên cứu mới trong
  lĩnh vực Nông nghiệp và Quản lý tài nguyên đất đai, tài nguyên môi trường trong thời kỳ hội
  nhập của cách mạng công nghiệp 4.0. Hội nghị cũng là dịp gắn nghiên cứu khoa học với việc
  nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường hợp tác giữa các đơn vị trường Đại học, trường Cao
  đẳng, Viện nghiên cứu, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị
  doanh nghiệp.

 • Hội nghị Nấm học toàn quốc lần IV năm 2021

  Nhằm đưa những nghiên cứu về nấm vào thực tiễn sản xuất, cung cấp thông tin mới, kiến thức, trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học từ các viện, trường và cơ quan nghiên cứu trên toàn quốc. Hội Nấm học Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học - Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Kiên Giang tổ chức "Hội nghị Nấm học toàn quốc lần thứ IV" dự kiến vào ngày 14-15 tháng 8 năm 2021.

 • Hội nghị Khoa học Tự nhiên Đồng bằng Sông Cửu Long

  Khoa học tự nhiên có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư. Để tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên công bố, trình bày những kết quả nghiên cứu gần đây trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội nghị Khoa học tự nhiên Đồng bằng Sông Cửu Long. Hội nghị cũng nhằm hướng đến mục tiêu tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các nhà khoa học, các cơ quan đơn vị trong đào tạo và nghiên cứu khoa học về khoa học tự nhiên. Hội nghị dự kiến tổ chức vào ngày 30/8/2020, tuy nhiên do tình hinh dịch bệnh phức tạp Hội nghị được dời đến 05/12/2020.