Thành phần tổ chức

* Ban tổ chức:

     1. GS. Lưu Cẩm Lộc              - Chủ tịch Hội - Trưởng ban

2. GS. Tạ Ngọc Đôn               - Phó Chủ tịch thường trực, Tổng Thư ký - Phó trưởng ban

3. GS. Hà Thanh Toàn            - Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ - Phó trưởng ban

4. GS. Hồ Sĩ Thoảng               - Ban Cố vấn - Ủy viên

5. GS. Ngô Thị Thuận              - Ban Cố vấn - Ủy viên

6. GS. Đinh Thị Ngọ                - Ban Cố vấn - Ủy viên

7. GS. Vũ Thị Thu Hà              - Phó Chủ tịch - Ủy viên

8. GS. Lê Thanh Sơn              - Phó Chủ tịch - Ủy viên

9. GS. Đinh Quang Khiếu        - Phó Chủ tịch - Ủy viên

10. PGS. Huỳnh Đăng Chính   - Phó Chủ tịch - Ủy viên

11. TS. Lê Xuân Huyên           - Phó Chủ tịch - Ủy viên

12. GS. Lê Minh Thắng          - Trưởng ban đối ngoại - Ủy viên

* Ban điều hành:

1. GS. Tạ Ngọc Đôn               - Phó Chủ tịch thường trực, Tổng Thư ký - Trưởng ban

2. PGS. Huỳnh Đăng Chính   - Phó Hiệu trưởng trường ĐHBK Hà Nội - Phó trưởng ban

3. PGS. Lê Nguyễn Đoan Khôi - Trưởng phòng QLKH, ĐH Cần thơ - Phó trưởng ban

4. PGS. Đoàn Văn Hồng Thiện - Trưởng BM công nghệ Hóa học, khoa Công nghệ, ĐH Cần Thơ - Ủy viên Thường trực

5. GS. Vũ Thị Thu Hà             - Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam - Ủy viên

6. GS. Lê Minh Thắng            - Trường ĐHBK Hà Nội - Uỷ viên

7. PGS. Nguyễn Quang Long - Trường ĐHBK, ĐHQG HCM

8. PGS. Nguyễn Phi Hùng      - Trường ĐH Quy Nhơn

9. TS. Phạm Văn Bắc             - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - Ủy viên

* Ban Thư ký:

1. PGS. Phạm Thanh Huyền   - Trường ĐHBK Hà Nội – Trưởng ban

2. PGS. Văn Phạm Đan Thủy - Trường Đại học Cần Thơ  - Phó trưởng ban

3. TS. Nguyễn Thị Hồng Phượng - Trường ĐHBK Hà Nội - Ủy viên

4. TS. Phan Thị Tố Nga          - Trường ĐHBK Hà Nội - Ủy viên

5. TS. Trần Thị Bích Quyên   - Trường Đại học Cần Thơ  - Ủy viên

6. Ông Phạm Tuấn Anh          - Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau, PVN - Ủy viên

* Ban đối ngoại:

1. GS. Lê Minh Thắng            - Trường ĐHBK Hà Nội - Trưởng ban

2. GS. Nguyễn Tiến Thảo       - Đại học Quốc Gia Hà Nội - Ủy viên

3. GS. Phan Thanh Sơn Nam - Trường ĐHBK, ĐHQG HCM - Ủy viên

4. PGS. Nguyễn Ngọc Hà       - Trường ĐHSP Hà Nội - Ủy viên

5. TS. Đặng Thanh Tùng        - Viện Dầu khí, PVN - Ủy viên

* Ban vận động tài chính:

1. GS. Lưu Cẩm Lộc               - Chủ tịch Hội - Trưởng ban

2. GS. Đinh Thị Ngọ              - Trường ĐHBK Hà Nội - Phó Trưởng ban

3. TS. Phạm Văn Bắc             - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - Ủy viên

4. TS. Ngô Kim Định             - Bộ Giao thông Vận tải - Ủy viên

5. PGS. Nguyễn Đình Lâm     - Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng - Uỷ viên

6. Ông Phạm Văn Chất           - Ban Công nghiệp khí và Lọc hóa dầu, PVN- Ủy viên

7. TS. Nguyễn Anh Đức         - Viện Dầu khí - Ủy viên

8. PGS. Lê Nguyễn Đoan Khôi - Trường Đại học Cần Thơ  - Ủy viên        

9. PGS. Đoàn Văn Hồng Thiện – Trường Đại học Cần Thơ - Ủy viên

* Ban nội dung chuyên môn:

GS. Tạ Ngọc Đôn – Phó Chủ tịch thường trực, Tổng Biên tập Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam cùng các thành viên Ban biên tập.