Thời gian, địa điểm
New Page 1

- Thời gian: 19-22/5/2022

- Địa điểm: Thành phố Cần Thơ

- Đơn vị đăng cai tổ chức: Trường Đại học Cần Thơ

- Đơn vị phối hợp chính: Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

- Hình thức tổ chức: Họp trực tuyến với đại biểu quốc tế tùy thuộc diễn biến của dịch bệnh COVID-19 tại thời điểm tổ chức Hội nghị, đảm bảo tuân thủ đúng quy định về phòng chống dịch của Chính phủ Việt Nam và các nước có đại biểu tham gia Hội nghị.