Đăng ký và viết bài

Những bài báo khoa học đáp ứng yêu cầu phản biện của Ban biên tập sẽ được đăng trong các số của Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam năm 2021.

1. Thời hạn đăng ký và gửi báo cáo tóm tắt:         Trước 15/3/2021

2. Thời hạn gửi báo cáo toàn văn:                           Trước 15/5/2021

3. Quy cách và thể lệ viết bài:

Theo quy định của Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam.

Hướng dẫn và Template download tại: https://chemeng.hust.edu.vn/jca/author

Chi tiết liên hệ TS. Nguyễn Thị Hồng Phượng - Thư ký Tòa soạn, Viện Kỹ thuật Hóa học, ĐHBK Hà Nội. Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 0965.724296.

4. Địa chỉ gửi bài: jca@hust.edu.vn

5. Đăng ký tham dự Hội nghị: TẠI ĐÂY

6. Lệ phí đăng bài và tham dự Hội nghị:

- Lệ phí phản biện và đăng bài: 1.500.000 đ/bài.

- Phí tham dự Hội nghị: 1.000.000 đ/người (NCS, HVCH và sinh viên: 500.000 đ/người).

Kinh phí gửi vào tài khoản trước ngày 25/7/2020:

Chủ tài khoản: Hội Khoa học Công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam

Số tài khoản: 1221 0001 411700

Tại: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành.

Nội dung: Hội nghị XTHP XI – “mã đăng ký”.