Đăng ký và viết bài

Những bài báo khoa học đáp ứng yêu cầu phản biện của Ban biên tập sẽ được đăng trong các số của Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam năm 2021.

1. Thời gian đăng ký: đến hết ngày 30/9/2021

2. Thời gian gửi báo cáo toàn văn: đến hết 30/9/2021

3. Quy cách và thể lệ viết bài:

Theo quy định của Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam

Hướng dẫn và Template download tại https://chemeng.hust.edu.vn/jca/author

Chi tiết liên hệ nhóm Thư ký tòa soạn:

TS. Nguyễn Thị Hồng Phượng, điện thoại: 0967.117.098

Hoặc TS. Phan Thị Tố Nga, điện thoại: 0394.669.315

4. Địa chỉ gửi bài: jca@hust.edu.vn

5. Đăng ký tham dự Hội nghị: https://forms.gle/uu1PgVNWWjW9LgBXA

6. Lệ phí đăng bài và tham dự Hội nghị:

- Lệ phí phản biện và đăng bài: 1.500.000đ/bài

- Phí tham dự Hội nghị: 1.000.000đ/người (NCS, HVCH và sinh viên: 500.000 đ/người)

Kinh phí gửi vào tài khoản dến hết ngày 30/9/2021:

Chủ tài khoản: Hội Khoa học Công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam

Số tài khoản: 12210001411700

Tại: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành

Nội dung: Hội nghị XTHP XI-"mã đăng ký" 

Trang web của Hội nghị: https://chemeng.hust.edu.vn/jca/