Đăng ký tham dự và gởi bài

- Đăng ký tham dự trực tuyến trên website hội nghị: tại đây hoặc gởi Bản đăng ký theo Mẫu về địa chỉ: Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ, Khu II, đường 3/2, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

(Các đại biểu đã đăng ký trước đây, xin vui lòng đăng ký lại và không nộp lệ phí nếu đã nộp rồi).