Lệ phí

-        Lệ phí thẩm định bài viết: 1.000.000 đồng/bài (mỗi nhóm tác giả có bài báo được đăng sẽ được tặng 01 quyển tạp chí được nhận tại Hội nghị).

-        Lệ phí tham dự 300.000 đồng (bao gồm tài liệu, coffee break và tiệc chiêu đãi).

Đóng lệ phí trực tiếp tại Văn phòng Khoa Khoa học Tự nhiên - Đại học Cần Thơ, khu II đường 3/2, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ;

hoặc qua tài khoản:

Tên tài khoản: Ngô Thanh Phong

Số tài khoản: 106867513039

Ngân hàng Vietinbank, Cần Thơ

Nội dung nộp phí: Hovaten_KHTN DBSCL 2020.