Liên hệ

Mọi thắc mắc liên quan đến Hội nghị xin vui lòng liên hệ:

-        TS. Võ Văn Tài (ĐT: 091.8232815, Email: vvtai@ctu.edu.vn) hoặc

-        TS. Trần Văn Lý (ĐT: 0939449216, Email: tvly@ctu.edu.vn).